Sokrates Consultancy and Engineering

Bestaat sinds 1995 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33234084.


De oprichter van Sokrates Consultancy and Engineering Dr. Cor van Dijkum studeerde Wis- en Natuurkunde naast Andragologie in Amsterdam. 

Hij promoveerde op het proefschrift: "Paradoxen. Een methodologische studie naar vicieuze cirkels in denken en handelen". 

Aan de Universiteit van Utrecht werd hij bekend als onderzoeker en docent op het gebied van actieonderzoek, methodenleer, statistiek, gamma-informatica, complexe modellen en computersimulatie. Over deze vakgebieden publiceerde hij met diverse collega’s vele boeken en artikelen en organiseerde hij als lid van Research Committees RC51 en RC33 van de ISA internationale conferenties en workshops. Hij is voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Sociaal-Wetenschappelijk Methodologisch Onderzoek. Als lid van het bestuur van de UvA Kring Andragologie is hij actief bij de kennisgroepen Mechanisme Design, PION, Verduurzaming en Capra-Seminar. 

Als directeur van Sokrates Consultancy and Engineering adviseert hij over praktijkonderzoek en verzorgt hij master-cursussen over computersimulatie, onder andere bij IBM, KPMG, Nolan and Norton en bij het  UWV.

 

Sokrates Consultancy and Engineering

Director: Dr. Cor van Dijkum


Kruiszwin 3107

1788 PB Julianadorp

telephone: 06 81803847